Örtmedicin och helhetsterapi

 

Utbildningens upplägg:

Utbildningen  pågår under 2år fördelat på 40-48 studieperioder. 

Du får ett lösenordsskyddat elevrum på hemsidan där det informeras om vad du ska läsa under den aktuella studieperioden.

Utbildningen är på distans, men självklart med tillgång till lärare att bolla ev frågor och funderingar med.

Du tentar av del för del. Även proven gör du hemma: en liten del av proven är muntliga (per telefon) men de flesta är skriftliga (du mailar in svaren).

 

Diplom utdelas efter godkänd utbildning

 


 

Studiematerial

Allt studiematerial/ litteratur ges internetbaserat i ditt privata studierum här på hemsidan. Det rekommenderas varmt att du skriver ut det istället för att sitta och läsa allt på skärmen.

Kostnad/ Betalningsalternativ

Du kan välja mellan två kostnads/ betalningsalternativ

Alternativ 1:

Hela utbildningen betalas senast en vecka innan du startar utbildningen. Kostnaden är då 16.200 kr

Alternativ 2:

Du delbetalar utbildningen med 750 kr/ månad under de 24 månader som utbildningen fortgår. Delbetalningarna ska vara inne senast den 29:e varje månad och den totala kostnaden blir 18.000kr

All nödvändig litteratur ingår i priset.

Samtliga priser inkluderar moms.

Om du vill läsa denna utbildning samtidigt som du läser en annan utbildning, ex Utbildningen till Fytoterapeut (örtterapeut) erhåller du en rabatt på över 20%. Rabatten gäller även efter avslutad utbildning, dvs om du vill läsa en utbildning i taget.

 

Näringsterapeut

Distansutbildning till

Näringsterapeut och kostkonsult

Här erbjuds en djupgående och yrkesinriktad utbildning till näringsterapeut och kostkonsult. Utbildningen är helt webbaserad och läses enskilt eller parallellt med utbildningen till fytoterapeut

Innehållet i stora drag:

Micronäring, dvs vitaminer , mineraler, aminosyror och fettsyror. Vad dessa komponenter har för uppgifter i kroppen och hur vi kan identifiera bristsymtom. 

Näringsterapi som verktyg för att läka ut olika sjukdomstillstånd. 

Macronäring, dvs de stora energidelarna av vår kost (kolhydrater, fetter och proteiner)

Kroppens olika system (matsmältningen, levern, blodtrycket, hormoner mm)

Balansmedicin (I första hand Syra/bas-balansen, balansen mellan candida och lactobakterier och saltbalansen)

Metabolism

Patologi (sjukdomslära)

Långsamt uppkomna förgiftningssymtom och vad vi kan göra åt saken

 Mat som medicin

Goda matvanor och konsten att motivera andra 

Att komponera måltider

Matmissbruk

Grundläggande kunskap i kompleterande läkekoster (I första hand Örtmedicin och Homeopati samt en del om de olika kroppstyperna från olika perspektiv)

Att jobba med klienter enskilt

Att jobba med klienter i grupp (att driva retreats och liknande)

Hårmineralanalyser och ev andra analyser