Örtmedicin och helhetsterapi

Vad är en magiker och vad innebär det att utöva magi?

Vi alla använder oss av magi genom våra tankar, våra känslor, vårt fokus och vår energi.

Det är något vi gör hela tiden, mer eller mindre omedvetet. 

En magiker är en person som lärt sig att göra det medvetet. 

Genom att lära känna sig själv och sin kraft samt med hjälp av olika redskap (allt från metodik till fysiska redskap)kan vi på olika sätt kanalisera och styra energin  i en viss riktning. Vi kan vara helst solitära och göra det själva. vi kan också göra det i samarbete med andra (exempelvis tillsammans med andra människor, naturväsen mfl)

Magi är nödvändigtvist inte något "övernaturligt" eller ovetenskapligt. Det handlar om skapelseprocesser och samspel som sker hela tiden inom oss och överallt runt oss. En del av oss vill deltaga på ett mer aktivt och medvetet sätt och lära oss att utöva och utöka den förmågan. Det som händer är att vi får en djupare och djupare förståelse och konkret upplevelse av att processerna inte bara sker inom och runt oss, utan även IGENOM oss. Det är ett stort ansvar att härbärgera! Dock är det så att vi härbärgerar och "äger" det ansvaret oavsett hur medvetet vi använder vår kraft. Allt vi gör och inte gör har en effekt i det lilla och i det stora. Det kan vara svindlande att bli medveten om det och det är något en gör i takt med att man klarar av psykiskt och faktiskt också fysiskt eftersom kroppen och själen är ett. 

Ansökan:  

Kontakta ildiko,berätta kort om dig själv  och anmäl ditt intresse. 

 

"Den här utbildningen verkar intressant, men jag behöver magins hjälp med en specifik önskan just NU." 

Det kan du förmodligen få! Läs här >>

Kostnad och betalningsalternativ:

Du kan välja mellan två kostnads/ betalningsalternativ

Alternativ 1:

Hela utbildningen betalas senast en vecka innan du startar utbildningen. Kostnaden är då 7800 kr

Alternativ 2:

Du delbetalar utbildningen med 410 kr/ månad under de 24 månader som utbildningen fortgår. Delbetalningarna ska vara inne senast den 29:e varje månad och den totala kostnaden blir 9840kr

All nödvändig litteratur ingår i priset.

Samtliga priser inkluderar moms.

Studiematerial

 

 

All studielitteratur ges som PDF-filer i ditt privata studierum här på hemsidan. Det rekommenderas varmt att du skriver ut det istället för att sitta och läsa allt på skärmen.

 

**********************

Välkommen att inspireras:

TRE HUVUDFAKTORER SOM ANVÄNDS I MAGISKT ARBETE >>

**********************

Ytterligare ett smakprov på magikerutbildningen >>

 Praktisk magi

2-årig distansutbildning till

Magiker

Tankekraft 

Energiarbete

Örtmagi

LiLaLo-magi

Spells

Ritualer

Signeri

Redskap för magi

Fysik/kvantfysik

Dimesionslära

Astralresande

Healing

Att samarbeta med de olika elementen

Att samarbeta med olika väsen

Neurohormoner

mm 

 

                                                                                 Utbildningens art och upplägg:

Denna utbildning blir en resa genom såväl dig själv som vårt multiversum.

Likväl som det är en gedigen utbildning till magiker så är det utan tvekan en kurs i personlig och andlig utveckling. Detta eftersom du, vartefter du lär dig att möta och kanalisera din kraft parallellt behöver berättiga din existens och närvara i den. Kärlek och närvaro är samma sak. Närvaro är det svåraste och det lättaste. Det enklaste och det absolut mest eftersträvansvärda. 

Du får ett lösenordskyddat elevrum på hemsidan där det står vad du ska läsa och/eller göra under den aktuella studieperioden. Studieperioderna innefattar teori och praktik och avslutas med en teoretisk uppgift och/eller ett prov samt att du delger hur du delger en del av hur det går med det praktiska arbetet. 

Utbildningen sker helt på distans med lärarkontakt per mail och telefon. Så även proven som oftast görs per mail men några få gånger per telefon.

Det är inte en heltidsutbildning. Eftersom en inte kan få CSN-pengar eller liknande för en utbildning som denna så har jag utgått ifrån att de flesta som gör utbildningen gör den parallellt med en heltidssysselsättning. 

 Diplom utdelas efter godkänd utbildning                                                                                                                                                                                                  

 Mediumutbildning wicca häxa healingutbildning magi astralresor 5:e dimensionen spells