Örtmedicin och helhetsterapi

Tre huvudfaktorer att använda sig av inom magin

 

Inom magi/occultism så finns det tre huvudmodeller eller huvudfaktorer som används enskilt eller var för sig.

 

Medvetandet

Detta är den faktorn som säjer att det vi tänker på har en tendens att manifestreras:

Såsom i himlen, så ock på jorden”, där himlen symboliserar anden och jorden symboliserar det fysiska (i vår 3D-verklighet).

Såsom i microkosmos så ock i makrokosmos” där vi kan se att så som det ser ut i det lilla; ex en atom med en cellkärna och partiklar som rör sig runt kärnan, så ser det ut även i det stora; ex ett solsystem med en sol i mitten och planeter som rör sig runt solen.

                  UTBILDA DIG TILL MAGIKER >>

Atom (i detta fall en kalciumatom) Vårt solsystem

 

Denna modell pekar på att det vi har i vårt inre i motsvarande grad speglas i vårt yttre/ vår omvärld.

Enligt den här modellen är ordet av stor betydelse. Det tänkta ordet, och ännu mer det uttalade ordet.

 

Det finns anledning att ifrågasätta denna modell. Den är väldigt enkel.

Samtidigt finns det studier som tyder på att materia påverkas av observatörens tankar. Oavsett om det bokstavligen är så att din omvärld är en direkt reflektion av vad du har i ditt inre eller inte, så är det du har i ditt inre något som i någon grad speglar vad möter i din omvärld.

Som praktiserande magiker så är detta EN av flera faktorer vi kan använda oss av. Dels kan vi träna upp den delen att bli mer komprimerad och dels kan vi träna upp vår förmåga att använda den i kombination med andra faktorer.

För att beskriva komprimeringens effekt av exempelvis denna faktor/modell kan vi se på hur ljus från en lampa kan ha olika effekt:

Ett väldigt spritt/utspätt ljus som i en glödlampa har effekten att den lyser upp exempelvist ett rum. Medan en laserstråle (som är ett väldigt kompromerad ljus) kan förändra materia, dela på det eller på annat sätt påverka dess struktur.

Vi tänker både medvetna och omedvetna tankar. Ur en annan synvinkel är vi olika medvetna om olika tankar vi tänker. Att flytta upp så mycket av våra tankar som möjligt till det medvetna är en fördel då en riktar sin tankekraft. Här spelar även koncentrationsförmågan roll. Koncentration är ju just komprimering. Ett annat ord är ”fokus”. Ju mer koncentrerade/fokuserade vi är, desto lättare kan vi rikta våra tankar.

Den egenskapen kan vi tränar vi upp med hjälp av meditation av olika slag.

I en riktad ritual där vi använder oss av tankar och/eller ord (”spells” eller besvärjelser) kan vi dessutom ta hjälp av andra faktorer som avsevärt förstärker effekten av våra tankar.

 

Energin

Energifaktorn av magi utgår ifrån att allt är energi. Vi pratar här om den energin som är och genomsyrar allt. Den benämns med olika ord i olika traditioner. Bland de benämningar ni säkerligen stött på finns ”ki” och ”prana” Jag väljer här att använda det svenska ordet: Livsenergi.

Livsenergi finns i allt och alla som vi kan se och i allt och alla som vi inte kan se. Ibland kan vi förnimma den på andra sätt än att se den. Ibland kan vi förnimma den på flera än ett sätt samtidigt och ibland kan vi (än så länge? ) inte förnimma den alls.

 

Hur mycket vi förnimmar den, och till viss nivå även på vilket/vilka sätt, vi förnimmar den är olika. Det är något vi kan träna upp och något som vi kan använda oss av på olika nivåer. Genom att observera olika intryck blir vi mer inkännande för dem. Det är, som det mesta, en träningssak. Det är en fördel om utvecklingen mot att känna in energier går i en takt där hela vår varelse är med på noterna. Så det är så vi kommer att jobba. Det finns absolut sätt att bryta igenom med våld (exempelvis med kemisk magi, dvs användning av högpotenta droger. Det är ingenting som jag kommer att rekommendera, men jag kan heller inte sticka under stolen med att en historiskt och även idag till viss del använder det varför jag kommer gå in på det.

Men tillbaka till energin, livsenergin. Den kan vi, som sagt, steg för steg blir mer och mer medvetna och inkännande för. Vi kan rikta den för att uppnå ett visst mål och ju mer komprimerat vi kan göra det desto större blir effekten (precis som med laserstrålen). Som ni redan förstår eller kanske börjar förstå så är detta med en tecknad figur som slår med sitt trollspö något som inte bara berör sagans värld. Inte för att sgans värld är så ”bara”, men ändå...

Vi kan bygga upp en energi genom olika metoder och sedan skicka iväg den ut i universum med en intention (oftast ordets kraft, dvs en uttalad formel).

 

Anden

Med denna faktor syftar en på att ta hjälp av en ande/varelse eller flera. En varelse (en begränsad energi/kraft). Det kan vara en gudinna, en gud, en alv, en ängel, en förfäder, havet, vinden, en guide, ett träd, en annan människa, solen, månen, ett väderstreck, en hel skog, en stjärna, en enhörning, en färg, en planet, ett föremål, en katt osv. Helt enkelt vem eller vilka vi vill samarbeta med samt vem eller vilka vi tror är mest lämpad.

Samarbeten av dessa slag har skett i alla tider.

Vem/vilka vi har samarbetat med har skiljt sig åt i olika traditioner. Ex är många urbefolkningar (såsom native americans/indianer, aboriginer mfl) kända för att samarbeta med förfäder medan de kristna samarbetar med sin Gud.

 

Kontakt och samarbete kan ske på olika sätt. Det kan vara genom bön, genom offergåvor, dans, rytm, musik och mycket mer.

Anledningen till att en tagit hjälp av andra är helt enkelt för att höja effektiviteten. Det är också en av anledningarna till att många magiker jobbar i grupp och dessutom bjuder in ytterligare krafter till samarbeten av olika slag. Som jag nämde kan det också vara föremål, just därför att föremål också är och därmed innehar en kraft/varelse och därmed en slags ande. En varelse är något som är, något som existerar. Att vara. Ett västen.

Vissa föremål kan vara starka i sig som samarbetspartners och lämpa sig mer eller mindre för olika syften. De har alla sitt eget unika uttryck av energi och kan dessutom ha laddats med en viss energi.

Jag vill också nämna någonting som inte så ofta nämns, nämligen att vi kan ta hjälp av sin egen själ/ande/varelse. Det är ju något vi gör hela tiden i vardagen, men vi kan också göra det på ett mer medvetet och riktat sätt. Man kan alltså be, ge offergåvor osv till ”hela sig själv” istället för endast den delen som en för närvarande känner till/kontakt med.

Om/när vi inte vet eller kan bestämma vem vi vill samarbeta med i ett visst syfte kan vi t.o.m be vår själ om att välja ut lämpliga samarbetpartners.

Att överlämna sig till sin egen själ är också väldigt tryggt och kärleksfullt i sig.

En svindlande tanke är förstås att det kan finnas, och högst sannolikt finns, väsen av alla tänkbara och ibland otänkbara slag som bjuder in dig till samarbete.

 

 

 UTBILDA DIG TILL MAGIKER >>