Örtmedicin och helhetsterapi

Hem ->     

 Om Örtmedicin/Fytomedicin                                                                                               

 

Allmänt

Fyto (från Phyton som betyder "planta" på grekiska) står för allt som växer.

I allt som växer finns aktiva ämnen (sk. fytonutrienter), ex alkaloider, saponiner, eteriska oljor, vitaminer, mineraler mm.

Allt detta finns där för växtens eget välmående, men också för dess omgivning som ibland äter av växten.

Vilka ämnen som finns där och sammansättningen är beroende av hur och var växten lever. Ett exempel på detta är att växter som lever i en fuktig omgivning innehåller högre halter av antifungus/ antisvamp medel för att skydda sig mot svampangrepp.

Ett träd har dessa i barken och oftast ännu högre koncentrationer i rötterna eftersom de ska klara av att befinna sig i fuktig jord. Ett träd som lever där det är mycket hög luftfuktighet har förstås högre halter av antisvamp-ämnen och/eller flera typer av antisvamp-ämnen än ett träd som växer i en torr omgivning. Liksom mossor som ofta lever vid vattensamlingar/träsk (som vitmossa) har betydligt högre halt antisvampmedel än mossor som lever på sten och berg. Kokosnöten skulle fullkomligt mögla (mögel=svamp) sönder pga av sitt fuktiga innehåll (kokosmjölk) om där inte fanns höga halter av antisvamp-medel (i detta fall kaprylsyra).

Växter som lever på mycket höga höjder där luften är tunn , måste förstås ha ämnen som, på ett mer effektivt vis, ta vara på det växten behöver i luften. Växter som behöver ökad beredskap mot virusangrepp innehåller högre halter av antivirus-medel än andra osv.

Så pga av sina aktiva ämnen (sk. fytonutrienter/ fytokemikalier) har olika växter flera olika egenskaper, i olika styrka. Och dessa egenskaper finns för oss att ta del av.

 

Att använda örtmedicin/ fytomedicin med framgång

Växterna är multifunktionella/ "polymedicinska".

Eftersom en växt utgör en helhet så har de flera olika funktioner/ egenskaper. Dels pga att de oftast innehåller flera aktiva ämnen och dels pga av att ett och samma aktiva ämne många gånger har flera funktioner/egenskaper. 

 

Här följer två exempel på hur det kan se ut:

 

 Växt    Funktion/ Egenskaper     Medicinsk Användning   Aktiva beståndsdelar  

ASTRAGALUS

Astragalus membranaceus

Adaptogen (stärker kroppens anpassningsförmåga)

Immunstärkande (ökar interferon)

Ökar aptit i samband med cancerbehandling

Blodsockerreglerande

Sänker högt blodtryck

Ökar spermierörligheten

Virus-, bakterie-, svamp-, & parasitinfektion

Infektion i övre luftvägar, njurinfektion

Mental & fysisk trötthet – akut & kronisk

Högt blodtryck

Magsår

Autoimmuna sjukdomar & nedsatt immunförsvar & aptit i samband med

cellgiftsbehandling

Överdriven svettning inkl. nattsvettning & klimakteriesvettning

Ofruktsamhet hos män

Saponiner, flavonoider, polysackarider, steroler, eterolja

 

 

 

 Växt    Funktion/ Egenskaper   Medicinsk användning   Aktiva beståndsdelar  

RYSK ROT

(Eleutherococcus senticosus)

Adaptogen – ökar stresstolerans

Immunstimulerande – aktiverar T-lymfocyter

Blodsockerreglerande

Blodtrycksökande

Trötthet

Återställa utbrändhet

Stress, spec. med nedsatt immunförsvar

Virus- & svampinfektion

Tumörbehandling

Klimakteriebesvär

Blodsockersvängningar

Lågt blodtryck

Steroler, glykosider, polysackarider, kumariner

 

En riktigt bra örtmedicinsk behandling får vi då vi använder en ört/växt som, utöver att den kan hjälpa till med de symtomen som vi söker för, också stödjer vår övriga konstitution. För även vi utgör ju en helhet och varje del av oss fungerar i samverkan med andra delar som i sin tur samverkar vidare med resten av oss. Det är förståelsen för detta och vår beredskap att ta hänsyn till hela varelsen som gör att vi kan uppnå verkliga förändringar till det bättre.

Låt oss säja att vi söker en ört som stärker immunförsvaret. Vi får oftast inte tillräcklig hjälp om vi ställer frågan "Finns det en ört som stärker immunförsvaret?" och sedan intar första , bästa ört som dokumenterat har en positiv påverkan på immunförsvaret. Vi KAN få det, men det är lite av ett lotteri eftersom det inte alls är säkert att den örten samarbetar med vår övriga konstitution. Dessutom är "immunförsvaret" uppdelat i flera delar, även om en viss ört hjälper till med en viss del av immunförsvaret är det ju inte säkert att just vår kropp behöver hjälp med specifikt den delen av immunförsvaret som en viss ört kan hjälpa till med, utan en helt annan del av immunförsvaret.

Det är betydligt större sannolikhet att få tillräcklig hjälp om vi frågar oss VILKA (plural) örter som stärker immunförsvaret och bland dessa väljer ut den eller de örter som passar in på så mycket som möjligt även av vår övriga konstitution. Vi ska alltså ta hänsyn till så stora delar av oss själva som möjligt och till så stora delar av örtens övriga medicinska egenskaper som möjligt. Då brukar det hända grejer!